De Hoeksche Loods

Bed and Breakfast Hoeksche Waard

Algemene Voorwaarden 

1       Definities

1.1      Gast: De persoon die bij de Hoeksche Loods verblijft en als zodanig is aangemeld.

1.2      Hoofdgast: De persoon die bij de Hoeksche Loods heeft gereserveerd. De hoofdgast moet ouder zijn dan 21 jaar en is medeverantwoordelijk voor zijn of haar medegasten.

1.3      Beheerder: De persoon die als eigenaar of namens de eigenaar de Hoeksche Loods beheert.

1.4      Derden: Iedere andere rechtspersoon die geen gast, eigenaar of beheerder is.

1.5      Annulering: Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering.

1.6      Contactgegevens:

De Hoeksche Loods B&B

Schenkeldijk 1

3284 LN Zuid-Beijerland

hoekscheloods@gmail.com

www.hoekscheloods.nl

2       Algemeen

2.1      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van de Hoeksche Loods.

2.2      Alle gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.

2.3      Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen

2.4      De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden, de Nederlandse Wet en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot de Hoeksche loods ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededelingen opgaaf van reden en zonder restitutie van verblijfskosten.

3       De Hoeksche Loods

3.1      De Hoeksche Loods is beschreven op de website www.hoekscheloods.nl. Ondanks dat deze website met grote zorg is samengesteld kunnen er verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie op de Hoeksche Loods ten tijde van het bezoek van de gast(en).Er kunnen door de gast(en) geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

3.2      Auto’s kunnen gratis worden geparkeerd op eigen terrein. Parkeren geschiedt op eigen risico. Fietsen kunnen worden gestald op eigen terrein. Het stallen van fietsen geschiedt op eigen risico.

3.3      Bij aankomst dient de gast zich eerst te melden bij de eigenaar/beheerder. Aankomst vanaf 15:00 of eerder op afgesproken tijd.  Vertrek voor 11:00. Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

3.4      Er mogen geen andere personen aanwezig zijn anders dan de gasten die verblijven in de Hoeksche Loods.

3.5      Feesten en groepsbijeenkomsten zijn niet toegestaan.

3.6      Gasten dienen zich zodanig te gedragen dat er geen (geluid)overlast ontstaat

3.7      Tussen 22:00 en 07:00 mag er geen gebruik gemaakt worden van de gemeenschappelijke ruimte. Dit om de rust van overige gasten te kunnen garanderen.

3.8      Huisdieren zijn niet toegestaan.

3.9      Roken en/of vapen in het gehele gebouw niet toegestaan. Buiten alleen op de aangegeven plaatsen.

3.10   Het in bezit hebben en/of gebruiken van hard- en/of softdrugs is op het gehele terrein niet toegestaan.

3.11   Het branden van kaarsen/waxinelichtjes is niet toegestaan.

3.12   Het afsteken van vuurwerk is niet toegestaan.

3.13   Het is niet toegestaan om op de kamer warme maaltijden te bereiden. 

4       Reservering en bevestiging

4.1      De reservering kan per e-mail en website plaatsvinden.

4.2      Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt de Hoeksch Loods u een bevestiging per e-mail. De reservering is pas definitief als het volledige bedrag is ontvangen door de Hoeksche Loods.

4.3      Op de reserveringsbevestiging wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.

5       Betaling

5.1      De tarieven vindt u terug op www.hoekscheloods.nl

5.2      De tarieven van de Hoeksche Loods zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Het tarief van een definitieve reservering staat vast.

5.3      Verblijfskosten dienen betaald te worden bij bevestiging van de reservering. 

6       Annuleringsvoorwaarden

6.1      Het kan voorkomen dat u door omstandigheden genoodzaakt wordt om te annuleren. Hierbij hanteren wij de volgende regels;

o   Heeft u gekozen voor het tarief behorende bij niet-terubetaalbaar dan rekenen wij 100% van het totaalbedrag.

o   Heeft u gekozen voor het tarief behorende bij gratis annuleren dan kunt u tot 2 dagen voor de aankomstdatum kosteloos annuleren en wordt het gehele aanbetaalde bedrag gerestitueerd. Bij annuleren vanaf 2 dagen voor de aankomstdatum wordt 50% van het aanbetaalde bedrag gerestitueerd. Bij No-Show wordt 100% van het totaalbedrag in rekening gebracht. 

6.2      De Hoeksche Loods kan de reserveringsovereenkomst alleen opzeggen in geval van

o   Buitenkomend onheil, 

o   Overmacht;

o   Natuurramp; 

o   Buitengewone weersomstandigheden;

o   Brand;

o   Het hebben van een besmettelijke ziekte;

o   Overlijden van een de eigenaren of naaste familie; 

o   Ziekenhuisopname.

6.3      In één van deze gevallen zal de eigenaar of beheerder de gast zo spoedig mogelijk informeren en het hele bedrag van de aanbetaling restitueren. Andere schade ten gevolge van de opzegging wordt niet door de eigenaar vergoed.

 

7       Klachten

7.1      Wij doen ons uiterste best om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Ondanks onze goede zorgen kan het zijn dat u een klacht of een opmerking heeft. Om deze naar uw tevredenheid te kunnen oplossen vragen wij u om deze zo spoedig mogelijk, tijdens uw verblijf, aan ons kenbaar te maken.

8       Aansprakelijkheid

8.1      De Hoeksche Loods kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf in de accommodatie geleden schade.

8.2      De Hoeksche Loods is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom, watervoorzieningen en technische installaties als ook voor niet of ontijdige aankondigingen bouw- weg- en/of agrarische werkzaamheden in de buurt van de Hoeksche Loods.

8.3      De Hoeksche Loods is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen en/of goederen tijdens of ten gevolge van het verblijf.

8.4      De accommodatie en alle voorzieningen dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt door de gast(en).

8.5      Beschadigingen en vermissingen aan (on)roerende goederen dienen door de gast direct te worden vermeld aan de eigenaar/beheerder. Eventuele reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk te worden vergoed aan de eigenaar.

8.6      Gasten van de Hoeksche loods krijgen een sleutel van het pand ter beschikking. Bij verlies van deze sleutel moeten er meerdere slotcilinders vervangen worden. De kosten hiervan zijn voor rekening van de gast.

8.7      De gast is verantwoordelijk voor het sluiten van dakramen en deuren van de kamer als hij/zij het terrein verlaat. 

8.8      Dakramen dienen te worden gesloten bij afwezigheid van de gast alsmede bij regenval en als regenval wordt verwacht. Schade die wordt veroorzaakt door inregenen zal op de gast worden verhaald.E-mailen
Map
Info
Instagram